Suburban routes from Yaroslavsky vokzal (Mytischi)

commuter traindeparture timescheduled stopweekdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

00:20

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

00:56

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-Pass.

04:50

except: Fryazino-freight

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

04:56

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

05:02

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

05:10

except: Stroitel`, Chelyuskinskaya, Tarasovskaya, Klyaz`ma, Mamontovskaya, 90 km

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

05:18

everywhere

only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

05:18

everywhere

daily except 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-Pass.

05:24

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

05:30

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Shchelkovo

05:36

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

05:44

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

05:52

except: Stroitel`, Chelyuskinskaya, Tarasovskaya, Klyaz`ma, Mamontovskaya

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

06:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sofrino

06:00

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

06:08

except: Malenkovskaya

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

06:14

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

06:15

Losinoostrovskaya, Bolshevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

06:24

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

06:30

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

06:30

except: Zavety Ilyicha, Pravda, Zelenogradskaya, 43 km

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

06:35

Losinoostrovskaya, Mytishchi, next before Pushkino everywhere, next Sofrino, Khot`kovo, next everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Shchelkovo

06:36

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

06:42

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

06:45

Mytishchi, Bolshevo

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

06:48

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

06:50

Losinoostrovskaya, Mytishchi, next everywhere, except: Mamontovskaya, 43 km

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sofrino

06:54

except: Stroitel`, Chelyuskinskaya, Tarasovskaya, Klyaz`ma, Mamontovskaya

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

07:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

07:01

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

07:07

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

07:13

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

07:15

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Podlipki-Dachnyye, Bolshevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

07:19

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

07:25

except: Stroitel`, Chelyuskinskaya, Tarasovskaya, Klyaz`ma, Mamontovskaya

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

07:30

Mytishchi, Pushkino

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

07:31

everywhere

only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

07:31

everywhere

daily except 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

07:45

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Podlipki-Dachnyye, Bolshevo

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

07:45

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

07:53

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

07:59

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

08:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

08:05

except: Zavety Ilyicha, Pravda, Zelenogradskaya, 43 km, Semkhoz

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Balakirevo

08:05

except: Zavety Ilyicha, Pravda, Zelenogradskaya, 43 km, Semkhoz, 117 km, Moshnino

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

08:05

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino, next everywhere, except: Ashukinskaya, Kalistovo, Radonej, Abramtsevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

08:11

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

08:15

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Podlipki-Dachnyye, Bolshevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

08:17

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

08:23

before Mytishchi everywhere, next Pushkino, Sofrino, next everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

08:29

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

08:30

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

08:35

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Podlipki-Dachnyye, Bolshevo, Zagoryanskaya, Voronok, Chkalovskaya, Bakhchivandji, Monino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

08:35

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

08:40

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino, next everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

08:41

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

08:45

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

08:47

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sofrino

08:50

Mytishchi, Pushkino, next everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

08:54

before Mytishchi everywhere, next Pushkino, Sofrino, next everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

09:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

09:05

Losinoostrovskaya, Mytishchi, next everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

09:06

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

09:12

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

09:15

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

09:18

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

09:20

Pushkino, Sergiyev Posad, Aleksandrov-1

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

09:24

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

09:30

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

09:30

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

09:35

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino, next everywhere, except: Ashukinskaya, Kalistovo, Radonej, Abramtsevo, Semkhoz

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-Pass.

09:36

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

09:42

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Mytishchi

09:45

Losinoostrovskaya, Mytishchi

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

09:48

everywhere

only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

09:48

everywhere

daily except 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Shchelkovo

09:54

everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

09:54

everywhere

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

10:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Zeleny Bor

10:00

everywhere

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

10:06

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

10:18

everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

10:18

everywhere

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

10:23

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino, Sofrino, Khot`kovo, Sergiyev Posad, next everywhere

only 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 iyun

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

10:23

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino, next everywhere, except: Ashukinskaya, Kalistovo, Radonej, Abramtsevo, Semkhoz

daily except 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 iyun

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

10:24

everywhere

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

10:30

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

10:35

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Podlipki-Dachnyye, Bolshevo, Zagoryanskaya, Voronok, Chkalovskaya, Bakhchivandji, Monino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

10:36

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

10:42

everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Shchelkovo

10:42

except: Los`

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

10:45

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

11:01

everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

11:04

except: Los`

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

11:08

everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

11:14

everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

11:14

except: Los`

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

11:21

everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

11:27

except: Los`

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

11:27

everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

11:35

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino, next everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

11:43

everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

11:49

everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

11:50

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

11:55

everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

11:55

except: Los`

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

12:04

except: Ashukinskaya, Kalistovo, Radonej, Abramtsevo

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

12:04

except: Los`, Ashukinskaya, Kalistovo, Radonej, Abramtsevo

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

12:15

everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-Pass.

12:21

everywhere

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

12:21

except: Los`

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

12:35

except: Stroitel`, Chelyuskinskaya, Tarasovskaya, Klyaz`ma, Mamontovskaya

weekends

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

12:35

except: Los`, Stroitel`, Chelyuskinskaya, Tarasovskaya, Klyaz`ma, Mamontovskaya

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

12:41

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

12:47

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

12:55

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

13:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino, Sofrino, Khot`kovo, Sergiyev Posad, Strunino, Aleksandrov-1

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

13:05

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

13:11

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

13:15

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

13:17

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

13:23

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

13:29

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

13:30

Losinoostrovskaya, Mytishchi, next before Pushkino everywhere, next Sofrino, Khot`kovo, Sergiyev Posad, next everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sofrino

13:37

everywhere

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

13:45

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Podlipki-Dachnyye, Bolshevo, Zagoryanskaya, Voronok, Chkalovskaya, Bakhchivandji, Monino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

13:50

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

13:58

everywhere

only 1, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 28, 29 iyun, 5, 6, 12, 13 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

13:58

everywhere

weekends except 1, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 28, 29 iyun, 5, 6, 12, 13 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

14:04

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

14:11

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Mytishchi

14:15

Losinoostrovskaya, Mytishchi

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

14:18

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

14:25

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

14:31

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

14:39

except: Stroitel`, Chelyuskinskaya, Tarasovskaya, Klyaz`ma, Mamontovskaya

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

14:45

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sofrino

14:51

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

14:57

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

15:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

15:03

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

15:10

before Mytishchi everywhere, next Pushkino, Sofrino, next everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

15:16

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

15:22

everywhere

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

15:28

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

15:30

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

15:34

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

15:41

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

15:45

Losinoostrovskaya, Mytishchi, next everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

15:47

everywhere

only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

15:47

everywhere

daily except 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

15:55

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

16:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

16:04

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

16:10

before Mytishchi everywhere, next Pushkino, Sofrino, next everywhere, except: Semkhoz

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

16:15

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

16:16

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

16:23

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Shchelkovo

16:29

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

16:30

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

16:37

except: Stroitel`, Chelyuskinskaya, Tarasovskaya, Klyaz`ma, Mamontovskaya

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

16:45

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

16:45

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

16:52

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

16:58

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

17:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Shchelkovo

17:04

everywhere

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

17:10

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

17:15

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

17:17

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Balakirevo

17:20

Moskva-3, Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino, Zelenogradskaya, next everywhere, except: 43 km, Semkhoz, 117 km, Moshnino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

17:23

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

17:29

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

17:30

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

17:35

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

17:41

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

17:45

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

17:47

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

17:50

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino, Sofrino, Khot`kovo, Sergiyev Posad, next everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

17:53

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

17:59

everywhere

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

18:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

18:05

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino, Sofrino, Khot`kovo, Sergiyev Posad, Strunino, Aleksandrov-1

except saturdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

18:09

everywhere

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

18:10

Mytishchi, next everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

18:15

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

18:16

except: Zavety Ilyicha, Pravda, Zelenogradskaya, 43 km

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

18:20

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

18:22

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

18:25

Losinoostrovskaya, Podlipki-Dachnyye, Bolshevo, Zagoryanskaya, Voronok, Chkalovskaya, Bakhchivandji, Monino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

18:28

everywhere

only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

18:28

everywhere

daily except 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-Pass.

18:30

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Podlipki-Dachnyye, Bolshevo, Ivanteevka-2, Fryazino-passenger

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

18:34

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

18:35

Pushkino, Sergiyev Posad, Aleksandrov-1

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

18:40

Losinoostrovskaya, Mytishchi, next everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

18:45

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

18:45

before Pushkino everywhere, next Sofrino, Khot`kovo, next everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

18:53

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

18:59

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

19:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

19:05

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

19:10

Mytishchi, Pushkino, next everywhere, except: Semkhoz

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

19:11

except: Ashukinskaya, Kalistovo, Radonej, Abramtsevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

19:15

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

19:17

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

19:23

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

19:30

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Podlipki-Dachnyye, Bolshevo, Zagoryanskaya, Voronok, Chkalovskaya, Bakhchivandji, Monino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

19:30

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

19:36

except: Ashukinskaya, Kalistovo, Radonej, Abramtsevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

19:42

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

19:45

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

19:48

except: Stroitel`, Chelyuskinskaya, Tarasovskaya, Klyaz`ma, Mamontovskaya

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sofrino

19:54

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

20:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

20:00

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

20:06

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

20:12

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

20:15

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

20:18

except: Zavety Ilyicha, Pravda, Zelenogradskaya, 43 km

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

20:24

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

20:30

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

20:30

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

20:36

before Mytishchi everywhere, next Pushkino, next everywhere, except: Ashukinskaya, Kalistovo, Radonej, Abramtsevo, Semkhoz

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

20:42

except: Stroitel`, Chelyuskinskaya, Tarasovskaya, Klyaz`ma, Mamontovskaya

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

20:45

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

20:48

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

20:54

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

21:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Podlipki-Dachnyye, Bolshevo, Zagoryanskaya, Voronok, Chkalovskaya, Bakhchivandji, Monino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Shchelkovo

21:00

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

21:06

before Mytishchi everywhere, next Pushkino, next everywhere, except: Ashukinskaya, Kalistovo, Radonej, Abramtsevo, Semkhoz

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

21:12

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sofrino

21:18

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-pass.

21:24

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

21:30

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

workdays

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

21:30

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazevo

21:38

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

21:44

before Mytishchi everywhere, next Pushkino, Sofrino, Khot`kovo, Sergiyev Posad, Bujaninovo, Arsaki, Strunino, Aleksandrov-1

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

21:45

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Bolshevo

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

21:50

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

21:56

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

22:00

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-Pass.

22:02

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

22:08

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

22:14

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Aleksandrov-1

22:20

except: Stroitel`, Chelyuskinskaya, Tarasovskaya, Klyaz`ma, Mamontovskaya

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

22:27

everywhere

only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Krasnoarmeysk

22:27

everywhere

daily except 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyul

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

22:30

Losinoostrovskaya, Mytishchi, Pushkino

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

22:37

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-Pass.

22:51

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

22:57

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

23:03

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Bolshevo

23:10

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

23:16

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Zeleny Bor

23:27

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Pushkino

23:35

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Fryazino-Pass.

23:41

everywhere

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Sergiyev Posad

23:52

except: Stroitel`, Chelyuskinskaya, Tarasovskaya, Klyaz`ma, Mamontovskaya

daily

Moscow (Yaroslavsky vokzal) - Monino

23:58

everywhere

daily