Suburban routes from Okrujnaya station

commuter traindeparture timescheduled stopweekdays

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

00:15

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

00:19

except: Mark

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

00:49

everywhere

daily

Lobnya - Kubinka 1

04:48

before Setun` everywhere, next Bakovka, Odintsovo, Otradnoye, Perkhushkovo, Javoronki, Golitsyno, Petelino, Chastsovskaya, Kubinka 1

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

04:49

except: Mark

daily

Lobnya - Odintsovo

04:57

everywhere

daily

Lobnya - Kubinka 1

05:09

except: Testovskaya, Nemchinovka, Trekhgorka, Bakovka

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

05:15

everywhere

daily

Odintsovo - Lobnya

05:19

everywhere

daily

Lobnya - Usovo

05:37

except: Kuntsevo 2

daily

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

05:43

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Verbilki

05:49

except: Mark, Trudovaya, Kanalstroy, 75 km

workdays

Golitsyno - Lobnya

05:54

except: Sheremetyevskaya

daily

Lobnya - Zvenigorod

05:55

except: Trekhgorka

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

06:00

except: Mark

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

06:01

everywhere

weekends

Iksha - Kubinka 1

06:01

except: Nemchinovka, Bakovka, Otradnoye, Perkhushkovo, Javoronki, Dachnoye

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

06:19

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

06:25

everywhere

weekends

Lobnya - Golitsyno

06:30

before Kuntsevo everywhere, next Setun`, Bakovka, Odintsovo, Otradnoye, Pionerskaya, Golitsyno

daily

Lobnya - Golitsyno

06:39

before Trekhgorka everywhere, except: Testovskaya, next Odintsovo, Pionerskaya, Golitsyno

daily

Taldom - Moscow (Savelovsky vokzal)

06:45

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

06:47

except: Novodachnaya, Sheremetyevskaya, Lugovaya

daily

Iksha - Zvenigorod

07:00

except: Testovskaya, Nemchinovka, Trekhgorka, Bakovka

daily

Odintsovo - Dmitrov

07:00

everywhere

daily

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

07:06

everywhere

daily

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

07:11

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

07:26

except: Kanalstroy

daily

Lobnya - Usovo

07:30

except: Kuntsevo 2

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

07:35

everywhere

daily

Mojaysk - Iksha

07:36

except: Novodachnaya, Sheremetyevskaya

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

07:40

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

07:50

except: Mark, Khlebnikovo

daily

Zvenigorod - Dubna

07:55

except: Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

08:00

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

08:01

except: Mark, Khlebnikovo

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Taldom

08:01

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya, Depo, Nekrasovskaya

weekends

Dubna - Kubinka 1

08:05

except: Nemchinovka, Trekhgorka, Pionerskaya, Zdravnitsa, Dachnoye, Malyye Vyazemy

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

08:10

everywhere

daily

Verbilki - Zvenigorod

08:15

except: Testovskaya, Bakovka, Otradnoye, Perkhushkovo, Javoronki, Dachnoye

daily

Kubinka 1 - Iksha

08:20

except: Novodachnaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

08:25

except: Novodachnaya, Sheremetyevskaya

daily

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

08:35

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

08:38

except: Mark

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

08:38

except: Mark

weekends

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

08:40

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

08:43

except: Vodniki

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

08:45

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

08:58

except: Mark, Novodachnaya, Vodniki, Sheremetyevskaya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Jeltikovo

08:58

except: Sheremetyevskaya

weekends

Golitsyno - Lobnya

09:03

except: Mark, Vodniki

workdays

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

09:05

everywhere

workdays

Golitsyno - Lobnya

09:06

except: Mark, Vodniki

weekends

Verbilki - Moscow (Savelovsky vokzal)

09:10

everywhere

workdays

Dmitrov - Golitsyno

09:16

except: Nemchinovka, Bakovka, Otradnoye, Pionerskaya, Javoronki

only 3, 5 iyun

Dmitrov - Zvenigorod

09:16

except: Nemchinovka, Bakovka, Otradnoye, Pionerskaya, Javoronki

daily except 3, 5 iyun

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

09:20

except: Mark, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

daily

Zvenigorod - Lobnya

09:30

except: Mark, Khlebnikovo

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

09:36

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

09:37

except: Mark, Sheremetyevskaya, Lugovaya, Nekrasovskaya

weekends

Kubinka 1 - Dubna

09:37

except: Mark, Vodniki, Sorevnovaniye

workdays

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

09:42

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

09:50

except: Vodniki

workdays

Iksha - Kubinka 1

09:56

except: Nemchinovka, Trekhgorka, Bakovka, Zdravnitsa, Dachnoye

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Taldom

09:56

except: Sheremetyevskaya

workdays

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

10:01

everywhere

daily

Odintsovo - Lobnya

10:02

except: Mark, Khlebnikovo

workdays

Iksha - Borodino

10:15

except: Trekhgorka, Pionerskaya, Zdravnitsa, Dachnoye, Malyye Vyazemy

only 9, 10, 11 iyun

Iksha - Mojaysk

10:15

except: Trekhgorka, Pionerskaya, Zdravnitsa, Dachnoye, Malyye Vyazemy

weekends

Iksha - Borodino

10:15

except: Trekhgorka, Pionerskaya, Zdravnitsa, Dachnoye, Malyye Vyazemy

workdays except 9, 10, 11 iyun

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

10:24

except: Mark

daily

Zvenigorod - Savelovo

10:29

except: Kanalstroy

weekends

Zvenigorod - Lobnya

10:29

everywhere

workdays

Borodino - Iksha

10:38

except: Mark, Novodachnaya

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

10:44

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Verbilki

10:50

except: Mark

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

10:50

except: Sheremetyevskaya

weekends

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

11:13

everywhere

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

11:21

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

11:27

everywhere

weekends

Kubinka 1 - Iksha

11:37

everywhere

weekends

Kubinka 1 - Beskudnikovo

11:37

everywhere

workdays

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

11:45

everywhere

weekends

Mojaysk - Lobnya

11:51

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

11:56

except: Kanalstroy

weekends

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

12:09

everywhere

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

12:20

except: Mark

weekends

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

12:29

everywhere

weekends

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

12:37

everywhere

weekends

Golitsyno - Beskudnikovo

12:51

everywhere

only 3, 5 iyun

Zvenigorod - Iksha

12:51

except: Mark

weekends

Zvenigorod - Beskudnikovo

12:51

everywhere

workdays except 3, 5 iyun

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

13:10

everywhere

workdays

Taldom - Moscow (Savelovsky vokzal)

13:10

everywhere

weekends

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

13:15

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

13:18

except: Mark

weekends

Jeltikovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

13:30

everywhere

weekends

Lobnya - Mojaysk

13:31

before Setun` everywhere, next Odintsovo, Golitsyno, next everywhere

only 9, 10, 11 iyun

Lobnya - Borodino

13:31

before Setun` everywhere, next Odintsovo, Golitsyno, next everywhere

only 2, 4, 6 iyun

Lobnya - Borodino

13:31

before Setun` everywhere, next Odintsovo, Golitsyno, next everywhere

workdays except 2, 4, 6, 9, 10, 11 iyun

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

13:39

everywhere

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

13:45

everywhere

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

13:50

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

13:56

everywhere

daily

Iksha - Mojaysk

14:00

before Setun` everywhere, except: Testovskaya, next Odintsovo, Javoronki, Golitsyno, Petelino, Kubinka 1, Polushkino, Tuchkovo, Dorokhovo, Shalikovo, 109 km, Mojaysk

only 3, 5 iyun

Iksha - Moscow (Belorussky vokzal)

14:00

everywhere

only 2, 4, 6, 9, 10, 11 iyun

Iksha - Mojaysk

14:00

before Setun` everywhere, except: Testovskaya, next Odintsovo, Javoronki, Golitsyno, Petelino, Kubinka 1, Polushkino, Tuchkovo, Dorokhovo, Shalikovo, 109 km, Mojaysk

daily except 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 iyun

Taldom - Moscow (Savelovsky vokzal)

14:06

everywhere

workdays

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

14:06

everywhere

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

14:28

everywhere

daily

Lobnya - Odintsovo

14:30

everywhere

weekends

Lobnya - Odintsovo

14:30

everywhere

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

14:35

everywhere

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

14:35

everywhere

weekends

Savelovo - Golitsyno

14:37

everywhere

daily except 3, 5 iyun

Savelovo - Golitsyno

14:37

everywhere

only 3, 5 iyun

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

14:44

everywhere

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

14:52

except: Mark

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

15:05

everywhere

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

15:11

everywhere

daily

Usovo - Iksha

15:21

except: Novodachnaya

only 9, 10, 11 iyun

Usovo - Iksha

15:21

except: Novodachnaya

daily except 9, 10, 11 iyun

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

15:26

everywhere

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

15:26

everywhere

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

15:35

everywhere

daily

Iksha - Kubinka 1

15:37

before Setun` everywhere, except: Testovskaya, next Trekhgorka, Odintsovo, Pionerskaya, Golitsyno, next everywhere

workdays except 2, 4, 6 iyun

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

15:37

everywhere

weekends

Iksha - Kubinka 1

15:37

before Setun` everywhere, except: Testovskaya, next Trekhgorka, Odintsovo, Pionerskaya, Golitsyno, next everywhere

only 2, 4, 6 iyun

Lobnya - Zvenigorod

15:43

except: Testovskaya, Otradnoye, Perkhushkovo, Javoronki

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

15:51

everywhere

daily

Iksha - Kubinka 1

16:00

except: Zdravnitsa, Dachnoye, Chastsovskaya

workdays except 9, 10, 11 iyun

Savelovo - Kubinka 1

16:00

except: Zdravnitsa, Dachnoye, Chastsovskaya

weekends

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

16:00

everywhere

only 9, 10, 11 iyun

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

16:07

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

16:18

except: Mark

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

16:23

everywhere

daily

Usovo - Lobnya

16:30

except: Mark

daily

Lobnya - Mojaysk

16:30

Timiryazevskaya, Moskva (Savelovsky vokzal), Moskva (Belorussky vokzal), Begovaya, Fili, Odintsovo, Javoronki, Golitsyno, Kubinka 1, Tuchkovo, Dorokhovo, Mojaysk

fridays,vskkrome 13 iyun

Lobnya - Mojaysk

16:30

Timiryazevskaya, Moskva (Savelovsky vokzal), Moskva (Belorussky vokzal), Begovaya, Fili, Odintsovo, Javoronki, Golitsyno, Kubinka 1, Tuchkovo, Dorokhovo, Mojaysk

only 11 iyun

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

16:35

everywhere

weekends

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

16:35

everywhere

workdays

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

16:40

everywhere

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

16:46

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

16:48

except: Mark, Sheremetyevskaya, Kanalstroy

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Kostino

16:53

except: Mark

daily

Lobnya - Golitsyno

17:05

except: Nemchinovka, Malyye Vyazemy

except fridays,vskkrome 11 iyun

Lobnya - Mojaysk

17:05

except: Nemchinovka, Dachnoye, Malyye Vyazemy, Sushkinskaya, Chastsovskaya

fridays,vskkrome 13 iyun

Lobnya - Golitsyno

17:05

except: Nemchinovka, Malyye Vyazemy

only 13 iyun

Lobnya - Mojaysk

17:05

except: Nemchinovka, Dachnoye, Malyye Vyazemy, Sushkinskaya, Chastsovskaya

only 11 iyun

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

17:10

everywhere

daily

Iksha - Zvenigorod

17:16

except: Nemchinovka, Perkhushkovo, Javoronki, Malyye Vyazemy

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

17:18

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

17:23

except: Mark, Vodniki, Sheremetyevskaya

workdays

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

17:35

everywhere

except fridays and vykhodnykhkrome 11 iyun

Dmitrov - Odintsovo

17:40

everywhere

daily

Golitsyno - Iksha

17:45

everywhere

weekends

Golitsyno - Verbilki

17:45

everywhere

workdays

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

17:45

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

17:58

except: Mark, Sheremetyevskaya

daily

Golitsyno - Dmitrov

18:03

except: Mark

only 2, 4, 6, 9, 10, 11 iyun

Zvenigorod - Dmitrov

18:03

except: Mark

daily except 2, 4, 6, 9, 10, 11 iyun

Iksha - Zvenigorod

18:06

except: Otradnoye, Zdravnitsa, Javoronki, Malyye Vyazemy

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

18:19

except: Mark

daily

Moscow (Belorussky vokzal) - Lobnya

18:24

except: Novodachnaya

workdays

Golitsyno - Lobnya

18:24

except: Novodachnaya

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

18:30

except: Mark

daily

Lobnya - Usovo

18:30

except: Kuntsevo 2

workdays

Lobnya - Usovo

18:30

except: Kuntsevo 2

weekends

Odintsovo - Lobnya

18:36

everywhere

weekends

Odintsovo - Lobnya

18:36

except: Sheremetyevskaya

workdays

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

18:37

everywhere

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

18:42

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

18:54

except: Novodachnaya

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

18:57

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

19:02

except: Mark, Vodniki

weekends

Kubinka 1 - Iksha

19:02

except: Mark, Vodniki

workdays

Dubna - Golitsyno

19:10

except: Nemchinovka

daily

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

19:14

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Verbilki

19:18

except: Mark, Novodachnaya, Vodniki, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya, Kanalstroy

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

19:18

except: Mark, Novodachnaya, Vodniki, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya, Kanalstroy

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

19:23

except: Mark

daily

Zvenigorod - Iksha

19:28

everywhere

daily

Lobnya - Odintsovo

19:35

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

19:36

except: Mark

workdays

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

19:44

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

19:49

except: Mark

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

19:58

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

only 9, 10, 11 iyun

Kubinka 1 - Lobnya

19:58

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

daily except 9, 10, 11 iyun

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

20:00

everywhere

daily

Lobnya - Mojaysk

20:08

except: Nemchinovka, Otradnoye, Perkhushkovo, Zdravnitsa, Dachnoye, Malyye Vyazemy

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

20:15

everywhere

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

20:18

except: Mark

daily

Golitsyno - Lobnya

20:23

except: Novodachnaya, Khlebnikovo

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

20:29

except: Mark

daily

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

20:35

everywhere

weekends

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

20:35

everywhere

workdays

Zvenigorod - Iksha

20:37

everywhere

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

20:40

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

20:54

except: Mark, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

21:00

except: Mark

weekends

Mojaysk - Lobnya

21:01

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

only 11 iyun

Odintsovo - Iksha

21:01

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo, Lugovaya

except fridays and vykhodnykhkrome 11 iyun

Mojaysk - Lobnya

21:01

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

ptkrome 13 iyun

Mojaysk - Lobnya

21:06

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

Sundays

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

21:11

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

21:19

except: Mark, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

21:29

except: Novodachnaya

daily

Verbilki - Moscow (Savelovsky vokzal)

21:30

everywhere

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

21:35

except: Mark, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

weekends

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

21:35

everywhere

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

21:43

everywhere

daily

Zvenigorod - Lobnya

21:51

except: Mark, Novodachnaya, Vodniki

daily

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

22:00

everywhere

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

22:05

everywhere

daily

Kostino - Moscow (Savelovsky vokzal)

22:12

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

22:18

except: Mark

daily

Golitsyno - Savelovo

22:27

everywhere

daily

Iksha - Odintsovo

22:35

except: Nemchinovka

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

22:45

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

22:49

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Taldom

22:59

except: Novodachnaya, Sheremetyevskaya

daily

Verbilki - Moscow (Savelovsky vokzal)

23:00

everywhere

weekends

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

23:11

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

23:21

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

daily

Zvenigorod - Lobnya

23:31

except: Vodniki, Khlebnikovo

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

23:39

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

23:54

except: Mark, Vodniki, Sheremetyevskaya

daily