Suburban routes from Savelovsky vokzal

commuter traindeparture timescheduled stopweekdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

00:10

except: Mark

daily

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

00:25

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

00:40

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Zvenigorod

04:30

except: Perkhushkovo, Malyye Vyazemy

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

04:41

except: Mark

daily

Lobnya - Kubinka 1

05:00

before Setun` everywhere, next Bakovka, Odintsovo, Otradnoye, Perkhushkovo, Javoronki, Golitsyno, Petelino, Chastsovskaya, Kubinka 1

daily

Lobnya - Odintsovo

05:09

everywhere

daily

Odintsovo - Lobnya

05:10

everywhere

daily

Lobnya - Kubinka 1

05:20

except: Testovskaya, Nemchinovka, Trekhgorka, Bakovka

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

05:25

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Verbilki

05:40

except: Mark, Trudovaya, Kanalstroy, 75 km

workdays

Golitsyno - Lobnya

05:45

except: Sheremetyevskaya

daily

Lobnya - Usovo

05:50

except: Kuntsevo 2

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

05:51

except: Mark

daily

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

05:53

daily

Lobnya - Zvenigorod

06:08

except: Trekhgorka

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

06:10

everywhere

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

06:11

weekends

Iksha - Kubinka 1

06:15

except: Nemchinovka, Bakovka, Otradnoye, Perkhushkovo, Javoronki, Dachnoye

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

06:16

everywhere

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

06:39

except: Novodachnaya, Sheremetyevskaya, Lugovaya

daily

Lobnya - Golitsyno

06:44

before Pionerskaya everywhere, except: Rabochy Poselok, Nemchinovka, Trekhgorka, next Golitsyno

daily

Odintsovo - Dmitrov

06:52

everywhere

daily

Lobnya - Golitsyno

06:54

before Trekhgorka everywhere, except: Testovskaya, next Odintsovo, Pionerskaya, Golitsyno

daily

Taldom - Moscow (Savelovsky vokzal)

06:55

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

07:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Iksha - Zvenigorod

07:15

except: Testovskaya, Nemchinovka, Trekhgorka, Bakovka

daily

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

07:16

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

07:17

except: Kanalstroy

daily

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

07:21

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

07:25

daily

Mojaysk - Iksha

07:27

except: Novodachnaya, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

07:41

except: Mark, Khlebnikovo

daily

Lobnya - Usovo

07:41

except: Kuntsevo 2

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

07:45

daily

Zvenigorod - Dubna

07:46

except: Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

07:50

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

07:52

except: Mark, Khlebnikovo

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Taldom

07:52

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya, Depo, Nekrasovskaya

weekends

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

07:55

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

08:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

08:10

daily

Kubinka 1 - Iksha

08:11

except: Novodachnaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

08:16

except: Novodachnaya, Sheremetyevskaya

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

08:20

daily

Dubna - Kubinka 1

08:20

except: Nemchinovka, Trekhgorka, Pionerskaya, Zdravnitsa, Dachnoye, Malyye Vyazemy

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

08:29

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

08:29

except: Mark

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

08:29

except: Mark

weekends

Verbilki - Zvenigorod

08:29

except: Testovskaya, Bakovka, Otradnoye, Perkhushkovo, Javoronki, Dachnoye

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

08:34

except: Vodniki

daily

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

08:45

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

08:49

except: Mark, Novodachnaya, Vodniki, Sheremetyevskaya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Jeltikovo

08:49

except: Sheremetyevskaya

weekends

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

08:50

daily

Golitsyno - Lobnya

08:54

except: Mark, Vodniki

workdays

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

08:55

daily

Golitsyno - Lobnya

08:57

except: Mark, Vodniki

weekends

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

09:00

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

09:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

09:11

except: Mark, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

09:15

workdays

Verbilki - Moscow (Savelovsky vokzal)

09:20

workdays

Zvenigorod - Lobnya

09:21

except: Mark, Khlebnikovo

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

09:28

except: Mark, Sheremetyevskaya, Lugovaya, Nekrasovskaya

weekends

Kubinka 1 - Dubna

09:28

except: Mark, Vodniki, Sorevnovaniye

workdays

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

09:30

daily

Dmitrov - Zvenigorod

09:30

except: Nemchinovka, Bakovka, Otradnoye, Pionerskaya, Javoronki

daily except 3, 5 iyun

Dmitrov - Golitsyno

09:30

except: Nemchinovka, Bakovka, Otradnoye, Pionerskaya, Javoronki

only 3, 5 iyun

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

09:41

except: Vodniki

workdays

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

09:46

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Taldom

09:47

except: Sheremetyevskaya

workdays

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

09:52

daily

Odintsovo - Lobnya

09:53

except: Mark, Khlebnikovo

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

09:55

Dmitrov, Verbilki, Bol`shaya Volga, Dubna

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

10:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

daily

Iksha - Kubinka 1

10:08

except: Nemchinovka, Trekhgorka, Bakovka, Zdravnitsa, Dachnoye

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

10:10

Lobnya, Dmitrov

workdays

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

10:11

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

10:15

except: Mark

daily

Zvenigorod - Savelovo

10:20

except: Kanalstroy

weekends

Zvenigorod - Lobnya

10:20

everywhere

workdays

Iksha - Borodino

10:26

except: Trekhgorka, Pionerskaya, Zdravnitsa, Dachnoye, Malyye Vyazemy

workdays except 9, 10, 11 iyun

Iksha - Mojaysk

10:26

except: Trekhgorka, Pionerskaya, Zdravnitsa, Dachnoye, Malyye Vyazemy

weekends

Iksha - Borodino

10:26

except: Trekhgorka, Pionerskaya, Zdravnitsa, Dachnoye, Malyye Vyazemy

only 9, 10, 11 iyun

Borodino - Iksha

10:29

except: Mark, Novodachnaya

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

10:35

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Verbilki

10:41

except: Mark

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

10:41

except: Sheremetyevskaya

weekends

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

10:54

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

11:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

11:12

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

11:18

everywhere

weekends

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

11:23

weekends

Kubinka 1 - Iksha

11:28

everywhere

weekends

Kubinka 1 - Beskudnikovo

11:28

everywhere

workdays

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

11:35

weekends

Mojaysk - Lobnya

11:42

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

11:47

except: Kanalstroy

weekends

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

11:55

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

12:11

except: Mark

weekends

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

12:19

weekends

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

12:39

weekends

Golitsyno - Beskudnikovo

12:43

everywhere

only 3, 5 iyun

Zvenigorod - Iksha

12:43

except: Mark

weekends

Zvenigorod - Beskudnikovo

12:43

everywhere

workdays except 3, 5 iyun

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

12:47

weekends

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

12:53

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

13:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

13:10

except: Mark

weekends

Taldom - Moscow (Savelovsky vokzal)

13:20

weekends

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

13:20

workdays

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

13:25

daily

Jeltikovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

13:40

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

13:41

everywhere

daily

Lobnya - Borodino

13:45

before Setun` everywhere, next Odintsovo, Golitsyno, next everywhere

workdays except 2, 4, 6, 9, 10, 11 iyun

Lobnya - Mojaysk

13:45

before Setun` everywhere, next Odintsovo, Golitsyno, next everywhere

only 9, 10, 11 iyun

Lobnya - Borodino

13:45

before Setun` everywhere, next Odintsovo, Golitsyno, next everywhere

only 2, 4, 6 iyun

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

13:47

everywhere

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

13:49

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

13:55

workdays

Iksha - Mojaysk

14:15

before Setun` everywhere, except: Testovskaya, next Odintsovo, Javoronki, Golitsyno, Petelino, Kubinka 1, Polushkino, Tuchkovo, Dorokhovo, Shalikovo, 109 km, Mojaysk

daily except 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 iyun

Iksha - Moscow (Belorussky vokzal)

14:15

only 2, 4, 6, 9, 10, 11 iyun

Iksha - Mojaysk

14:15

before Setun` everywhere, except: Testovskaya, next Odintsovo, Javoronki, Golitsyno, Petelino, Kubinka 1, Polushkino, Tuchkovo, Dorokhovo, Shalikovo, 109 km, Mojaysk

only 3, 5 iyun

Taldom - Moscow (Savelovsky vokzal)

14:16

workdays

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

14:16

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

14:19

everywhere

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

14:25

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

14:26

everywhere

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

14:26

everywhere

weekends

Lobnya - Odintsovo

14:42

everywhere

workdays

Lobnya - Odintsovo

14:42

everywhere

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

14:43

except: Mark

daily

Savelovo - Golitsyno

14:50

everywhere

daily except 3, 5 iyun

Savelovo - Golitsyno

14:50

everywhere

only 3, 5 iyun

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

14:54

workdays

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

14:55

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

15:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Usovo - Iksha

15:12

except: Novodachnaya

only 9, 10, 11 iyun

Usovo - Iksha

15:12

except: Novodachnaya

daily except 9, 10, 11 iyun

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

15:15

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

15:17

everywhere

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

15:17

everywhere

weekends

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

15:21

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

15:25

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

15:26

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

15:42

everywhere

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

15:47

weekends

Iksha - Kubinka 1

15:50

before Setun` everywhere, except: Testovskaya, next Trekhgorka, Odintsovo, Pionerskaya, Golitsyno, next everywhere

workdays except 2, 4, 6 iyun

Iksha - Kubinka 1

15:50

before Setun` everywhere, except: Testovskaya, next Trekhgorka, Odintsovo, Pionerskaya, Golitsyno, next everywhere

only 2, 4, 6 iyun

Lobnya - Zvenigorod

15:55

except: Testovskaya, Otradnoye, Perkhushkovo, Javoronki

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

16:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

16:09

except: Mark

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

16:10

only 9, 10, 11 iyun

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

16:14

everywhere

daily

Iksha - Kubinka 1

16:14

except: Zdravnitsa, Dachnoye, Chastsovskaya

workdays except 9, 10, 11 iyun

Savelovo - Kubinka 1

16:14

except: Zdravnitsa, Dachnoye, Chastsovskaya

weekends

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

16:17

daily

Usovo - Lobnya

16:21

except: Mark

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

16:25

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

16:39

except: Mark, Sheremetyevskaya, Kanalstroy

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Kostino

16:44

except: Mark

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

16:45

workdays

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

16:45

weekends

Lobnya - Mojaysk

16:45

Moskva (Belorussky vokzal), Begovaya, Fili, Odintsovo, Javoronki, Golitsyno, Kubinka 1, Tuchkovo, Dorokhovo, Mojaysk

fridays,vskkrome 13 iyun

Lobnya - Mojaysk

16:45

Moskva (Belorussky vokzal), Begovaya, Fili, Odintsovo, Javoronki, Golitsyno, Kubinka 1, Tuchkovo, Dorokhovo, Mojaysk

only 11 iyun

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

16:50

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

16:56

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

17:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

17:09

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

17:14

except: Mark, Vodniki, Sheremetyevskaya

workdays

Lobnya - Golitsyno

17:17

except: Nemchinovka, Malyye Vyazemy

except fridays,vskkrome 11 iyun

Lobnya - Mojaysk

17:17

except: Nemchinovka, Dachnoye, Malyye Vyazemy, Sushkinskaya, Chastsovskaya

fridays,vskkrome 13 iyun

Lobnya - Golitsyno

17:17

except: Nemchinovka, Malyye Vyazemy

only 13 iyun

Lobnya - Mojaysk

17:17

except: Nemchinovka, Dachnoye, Malyye Vyazemy, Sushkinskaya, Chastsovskaya

only 11 iyun

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

17:20

daily

Iksha - Zvenigorod

17:27

except: Nemchinovka, Perkhushkovo, Javoronki, Malyye Vyazemy

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

17:30

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

17:30

Dmitrov, Verbilki, Bol`shaya Volga, Dubna

daily

Golitsyno - Iksha

17:36

everywhere

weekends

Golitsyno - Verbilki

17:36

everywhere

workdays

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

17:45

except fridays and vykhodnykhkrome 11 iyun

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

17:49

except: Mark, Sheremetyevskaya

daily

Golitsyno - Dmitrov

17:54

except: Mark

only 2, 4, 6, 9, 10, 11 iyun

Zvenigorod - Dmitrov

17:54

except: Mark

daily except 2, 4, 6, 9, 10, 11 iyun

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

17:55

daily

Dmitrov - Odintsovo

17:55

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

18:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

18:10

except: Mark

daily

Moscow (Belorussky vokzal) - Lobnya

18:15

except: Novodachnaya

workdays

Golitsyno - Lobnya

18:15

except: Novodachnaya

weekends

Iksha - Zvenigorod

18:20

except: Otradnoye, Zdravnitsa, Javoronki, Malyye Vyazemy

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

18:21

except: Mark

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

18:25

workdays

Odintsovo - Lobnya

18:27

everywhere

weekends

Odintsovo - Lobnya

18:27

except: Sheremetyevskaya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Odintsovo

18:35

everywhere

except fridays and vykhodnykhkrome 11 iyun

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

18:40

Lobnya, Dmitrov

workdays

Lobnya - Usovo

18:41

except: Kuntsevo 2

workdays

Lobnya - Usovo

18:41

except: Kuntsevo 2

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

18:45

except: Novodachnaya

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

18:47

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

18:52

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

18:53

except: Mark, Vodniki

weekends

Kubinka 1 - Iksha

18:53

except: Mark, Vodniki

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

19:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

19:07

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Verbilki

19:09

except: Mark, Novodachnaya, Vodniki, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya, Kanalstroy

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

19:09

except: Mark, Novodachnaya, Vodniki, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya, Kanalstroy

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

19:14

except: Mark

daily

Zvenigorod - Iksha

19:19

everywhere

daily

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

19:24

daily

Dubna - Golitsyno

19:25

except: Nemchinovka

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

19:27

except: Mark

workdays

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

19:28

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

19:40

except: Mark

daily

Lobnya - Odintsovo

19:47

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

19:49

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

only 9, 10, 11 iyun

Kubinka 1 - Lobnya

19:49

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

daily except 9, 10, 11 iyun

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

19:54

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

20:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

20:09

except: Mark

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

20:10

daily

Golitsyno - Lobnya

20:15

except: Novodachnaya, Khlebnikovo

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

20:20

except: Mark

daily

Lobnya - Mojaysk

20:20

except: Nemchinovka, Otradnoye, Perkhushkovo, Zdravnitsa, Dachnoye, Malyye Vyazemy

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

20:25

weekends

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

20:25

workdays

Zvenigorod - Iksha

20:26

everywhere

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

20:45

workdays

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

20:45

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

20:45

except: Mark, Sheremetyevskaya

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

20:50

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

20:51

except: Mark

weekends

Mojaysk - Lobnya

20:53

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

only 11 iyun

Odintsovo - Iksha

20:53

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo, Lugovaya

except fridays and vykhodnykhkrome 11 iyun

Mojaysk - Lobnya

20:53

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

ptkrome 13 iyun

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

20:55

workdays

Mojaysk - Lobnya

20:58

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo

Sundays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

21:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

workdays

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

21:10

except: Mark, Sheremetyevskaya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dmitrov

21:20

except: Novodachnaya

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

21:21

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

21:25

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

21:26

except: Mark, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

weekends

Verbilki - Moscow (Savelovsky vokzal)

21:40

workdays

Zvenigorod - Lobnya

21:42

except: Mark, Novodachnaya, Vodniki

daily

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

21:45

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

21:53

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

21:55

Dmitrov, Verbilki, Bol`shaya Volga, Dubna

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

22:00

Dolgoprudnaya, Lobnya

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Iksha

22:09

except: Mark

daily

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

22:10

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

22:15

daily

Golitsyno - Savelovo

22:18

everywhere

daily

Kostino - Moscow (Savelovsky vokzal)

22:22

daily

Lobnya - Moscow (Savelovsky vokzal)

22:25

workdays

Dubna - Moscow (Savelovsky vokzal)

22:35

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Lobnya

22:40

everywhere

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Taldom

22:50

except: Novodachnaya, Sheremetyevskaya

daily

Iksha - Moscow (Savelovsky vokzal)

22:55

daily

Verbilki - Moscow (Savelovsky vokzal)

23:10

weekends

Moscow (Savelovsky vokzal) - Savelovo

23:12

except: Mark, Novodachnaya, Khlebnikovo, Sheremetyevskaya

daily

Savelovo - Moscow (Savelovsky vokzal)

23:21

daily

Moscow (Savelovsky vokzal) - Dubna

23:45

except: Mark, Vodniki, Sheremetyevskaya

daily

Dmitrov - Moscow (Savelovsky vokzal)

23:49

daily