Suburban routes from Rijsky vokzal (Volokolamsk)

commuter traindeparture timescheduled stopweekdays

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

00:01

everywhere

daily except 6 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

00:05

everywhere

only 6 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

00:12

everywhere

daily except 6 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

00:16

everywhere

only 6 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Volokolamsk

05:05

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Rumyantsevo

05:59

except: Troitskaya

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Shakhovskaya

06:17

except: Anikeevka, 50 km, Troitskaya

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

06:29

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Volokolamsk

07:01

except: Anikeevka, Malinovka, Troitskaya

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Rumyantsevo

07:32

everywhere

weekends

Moscow (Rijsky vokzal) - Shakhovskaya

07:58

except: Malinovka

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

08:31

everywhere

workdays

Moscow (Rijsky vokzal) - Rumyantsevo

08:31

except: Anikeevka, Malinovka

weekends

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

08:48

everywhere

only 4, 6, 9, 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Rumyantsevo

08:48

everywhere

workdays except 4, 6, 9, 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Volokolamsk

08:48

everywhere

weekends

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

09:16

everywhere

workdays

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

09:29

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

09:58

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

10:13

everywhere

weekends

Moscow (Rijsky vokzal) - Shakhovskaya

10:18

except: Anikeevka, Malinovka

only 4, 6, 9, 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Shakhovskaya

10:18

except: Anikeevka, Malinovka

workdays except 4, 6, 9, 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Shakhovskaya

10:39

Dmitrovskaya, Krasny Baltiyets, Leningradskaya, Tushino, Pavshino, Nakhabino, Dedovsk, Istra, Novoiyerusalimskaya, Novopetrovskaya, Chismena, Volokolamsk, Shakhovskaya

weekends

Moscow (Rijsky vokzal) - Rumyantsevo

10:49

everywhere

only 4, 6, 9, 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Rumyantsevo

10:49

everywhere

daily except 4, 6, 9, 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Shakhovskaya

11:24

except: Anikeevka, Malinovka, 50 km, Troitskaya, 73 km

weekends

Moscow (Rijsky vokzal) - Rumyantsevo

11:53

everywhere

weekends

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

12:26

everywhere

weekends

Moscow (Rijsky vokzal) - Volokolamsk

12:43

everywhere

weekends

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

13:04

everywhere

workdays

Moscow (Rijsky vokzal) - Rumyantsevo

13:23

except: Anikeevka, Malinovka, Miitovskaya, 50 km, Troitskaya

only 4, 6, 9, 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Volokolamsk

13:23

except: Anikeevka, Malinovka, Miitovskaya, 50 km, Troitskaya

daily except 4, 6, 9, 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

13:49

everywhere

workdays

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

14:08

everywhere

weekends

Moscow (Rijsky vokzal) - Shakhovskaya

14:23

except: Anikeevka, Malinovka, Miitovskaya, 50 km, Troitskaya

only 4, 6, 9, 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Shakhovskaya

14:23

except: Anikeevka, Malinovka, Miitovskaya, 50 km, Troitskaya

daily except 4, 6, 9, 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

14:49

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Volokolamsk

15:28

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Rumyantsevo

15:43

except: Anikeevka

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Shakhovskaya

15:56

except: Anikeevka, Malinovka, Troitskaya, 73 km

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

16:15

everywhere

only 4, 6, 9, 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

16:15

everywhere

daily except 4, 6, 9, 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Volokolamsk

16:37

except: Malinovka, 50 km, Troitskaya

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

16:50

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Volokolamsk

17:24

except: Malinovka, Miitovskaya, 50 km, Troitskaya

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

17:40

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Rumyantsevo

18:00

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Volokolamsk

18:06

everywhere

only 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

18:06

everywhere

except fridays and vykhodnykhkrome 11 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Volokolamsk

18:06

everywhere

ptkrome 13 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

18:06

everywhere

weekends

Moscow (Rijsky vokzal) - Shakhovskaya

18:37

Dmitrovskaya, Krasny Baltiyets, Leningradskaya, Tushino, Pavshino, Nakhabino, Dedovsk, Istra, Novoiyerusalimskaya, Novopetrovskaya, Chismena, Volokolamsk, Shakhovskaya

weekends

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

18:42

except: Malinovka, Miitovskaya

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Volokolamsk

19:11

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Rumyantsevo

19:26

except: Malinovka

workdays

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

19:38

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Shakhovskaya

20:02

except: Anikeevka, Malinovka, Miitovskaya, 50 km

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

20:30

everywhere

workdays

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

20:30

everywhere

weekends

Moscow (Rijsky vokzal) - Volokolamsk

21:06

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

21:13

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

21:41

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

21:58

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Volokolamsk

22:07

except: Anikeevka, 50 km, Troitskaya

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

22:37

everywhere

daily

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

22:55

everywhere

daily except 5 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Novoiyerusalimskaya

23:01

everywhere

only 5 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

23:14

everywhere

daily except 5 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

23:31

everywhere

daily except 5 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

23:46

everywhere

daily except 5 iyun

Moscow (Rijsky vokzal) - Nakhabino

23:51

everywhere

only 5 iyun