Suburban routes from Leningradsky vokzal (Tver')

commuter traindeparture timescheduled stopweekdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

00:04

before Povarovo-1 everywhere, except: NATI, Planernaya, Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka), Malino, Radishchevo, next Podsolnechnaya, Pokrovka, Klin

only 1 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

00:04

before Povarovo-1 everywhere, except: NATI, Planernaya, Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka), Malino, Radishchevo, next Podsolnechnaya, Pokrovka, Klin

daily except 1 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

00:54

Rijskaya, Ostankino, Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Khimki, Novopodrezkovo, Skhodnya, Kryukovo

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

04:40

except: NATI, Malino, Alabushevo, Radishchevo, Povarovka, Berezki-Dachnyye, Senej

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

05:23

except: NATI

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Podsolnechnaya

05:57

Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Levoberejye (Levoberejnaya), Khimki, Skhodnya, Kryukovo, next everywhere, except: Radishchevo

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

06:12

except: NATI, Firsanovskaya (Firsanovka), Malino

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

06:42

Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Levoberejye (Levoberejnaya), Khimki, Skhodnya, next everywhere, except: Malino, Alabushevo, Radishchevo, Berezki-Dachnyye, Lazurnaya

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Podsolnechnaya

06:52

except: NATI, Podrezkovo

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

07:01

except: NATI, Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka), Malino, Radishchevo, Berezki-Dachnyye

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

07:11

Petrovsko-Razumovskoye, Kryukovo

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

07:20

except: NATI, Khovrino, Levoberejye (Levoberejnaya), Planernaya, Malino

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

07:29

except: NATI

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

07:50

Petrovsko-Razumovskoye, Mossel`mash, Khovrino, Khimki, Skhodnya, Kryukovo, Povarovo-1, Podsolnechnaya, Klin, next everywhere

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

07:56

except: Senej

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

08:11

Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Khimki, Skhodnya, Kryukovo

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

08:16

Ostankino, Petrovsko-Razumovskoye, Mossel`mash, Khovrino, Levoberejye (Levoberejnaya), Khimki, Novopodrezkovo, Skhodnya, Kryukovo, Povarovo-1, next everywhere, except: Berezki-Dachnyye, Golovkovo, Streglovo, Lazurnaya

only 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

08:16

Ostankino, Petrovsko-Razumovskoye, Mossel`mash, Khovrino, Levoberejye (Levoberejnaya), Khimki, Novopodrezkovo, Skhodnya, Kryukovo, Povarovo-1, next everywhere, except: Berezki-Dachnyye, Golovkovo, Streglovo, Lazurnaya

daily except 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

08:22

except: NATI, Levoberejye (Levoberejnaya), Novopodrezkovo

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

08:31

Rijskaya, Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Levoberejye (Levoberejnaya), Khimki, Novopodrezkovo, Skhodnya, Kryukovo

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

08:37

except: Levoberejye (Levoberejnaya), Planernaya, Novopodrezkovo, Malino

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

08:48

Petrovsko-Razumovskoye, Kryukovo

except Sundays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

08:54

before Firsanovskaya (Firsanovka) everywhere, except: Rijskaya, NATI, Planernaya, Podrezkovo, next Kryukovo, Povarovka, Povarovo-1, Podsolnechnaya, Pokrovka, Klin, Reshetnikovo, Zavidovo, Moskovskoye More, Redkino, Kuz`minka, Chupriyanovka, Tver`

only 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

08:54

before Firsanovskaya (Firsanovka) everywhere, except: Rijskaya, NATI, Planernaya, Podrezkovo, next Kryukovo, Povarovka, Povarovo-1, Podsolnechnaya, Pokrovka, Klin, Reshetnikovo, Zavidovo, Moskovskoye More, Redkino, Kuz`minka, Chupriyanovka, Tver`

daily except 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

09:00

Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Khimki, Skhodnya, Kryukovo

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

09:06

except: Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka), Malino

only 3, 4, 5 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

09:06

except: Firsanovskaya (Firsanovka), Malino

daily except 3, 4, 5, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

09:06

except: Firsanovskaya (Firsanovka), Malino

only 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

09:11

Petrovsko-Razumovskoye, Kryukovo

except Sundays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

09:19

except: NATI

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

09:29

Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Khimki, Skhodnya, Kryukovo

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

09:34

except: NATI, Malino

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

09:40

Petrovsko-Razumovskoye, Kryukovo

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

09:54

Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Khimki, Skhodnya, Kryukovo

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

09:59

Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Khimki, Planernaya, Novopodrezkovo, Podrezkovo, Skhodnya, Kryukovo

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

10:00

Petrovsko-Razumovskoye, Kryukovo, Podsolnechnaya, Klin, Tver`

weekends except 7, 8 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

10:00

Petrovsko-Razumovskoye, Kryukovo, Podsolnechnaya, Klin, Tver`

only 7, 8 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

10:06

everywhere

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

10:18

except: NATI

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

10:18

except: NATI

weekends

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

10:46

except: NATI, Malino

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

10:55

except: NATI

only 12, 15, 21, 22 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

10:55

except: Planernaya, Podrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka), Malino

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

11:08

except: NATI

daily except 12, 15, 21, 22 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

11:18

Rijskaya, Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Levoberejye (Levoberejnaya), Khimki, Podrezkovo, next everywhere, except: Firsanovskaya (Firsanovka), Malino, Alabushevo, Povarovo-1, Senej, Frolovskoye, Konakovsky Mokh

daily except 3, 4, 5, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

11:24

before Kryukovo everywhere, except: Rijskaya, NATI, Planernaya, Podrezkovo, Malino, next everywhere, except: Radishchevo, Berezki-Dachnyye, Golovkovo, Streglovo, Yamuga, Mejevo, Lazurnaya

only 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

11:24

before Kryukovo everywhere, except: Rijskaya, NATI, Planernaya, Podrezkovo, Malino, next everywhere, except: Radishchevo, Berezki-Dachnyye, Golovkovo, Streglovo, Yamuga, Mejevo, Lazurnaya

daily except 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

11:40

Ostankino, Khimki, Skhodnya, Kryukovo, next everywhere, except: Alabushevo, Senej, Streglovo

only 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

11:40

Ostankino, Khimki, Skhodnya, Kryukovo, next everywhere, except: Alabushevo, Senej, Streglovo

only 3, 4, 5 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

11:53

except: NATI

weekends except 7, 8 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

12:06

except: NATI

only 8 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

12:06

except: NATI

only 7 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

12:10

Ostankino, Khimki, Skhodnya, Kryukovo, next everywhere, except: Alabushevo, Senej, Streglovo

workdays except 3, 4, 5, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

12:50

except: NATI

weekends

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

13:07

Ostankino, Khimki, Skhodnya, Kryukovo

workdays except 3, 4, 5, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

13:34

before Khovrino everywhere, except: Rijskaya, next everywhere, except: Planernaya, Podrezkovo, Malino, Radishchevo, Povarovka, Senej, Golovkovo

daily except 3, 4, 5, 7, 8, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

13:43

before Podrezkovo everywhere, except: NATI, Levoberejye (Levoberejnaya), Novopodrezkovo, next everywhere, except: Firsanovskaya (Firsanovka), Malino, Alabushevo, Berezki-Dachnyye, Frolovskoye, Streglovo, Lazurnaya

only 1 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

13:43

before Podrezkovo everywhere, except: NATI, Levoberejye (Levoberejnaya), Novopodrezkovo, next everywhere, except: Firsanovskaya (Firsanovka), Malino, Alabushevo, Berezki-Dachnyye, Frolovskoye, Streglovo, Lazurnaya

daily except 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

13:48

before Podrezkovo everywhere, except: NATI, Levoberejye (Levoberejnaya), Novopodrezkovo, next everywhere, except: Firsanovskaya (Firsanovka), Malino, Alabushevo, Berezki-Dachnyye, Frolovskoye, Streglovo, Lazurnaya

only 7, 8 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

13:49

except: Ostankino, Levoberejye (Levoberejnaya), Podrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka)

daily except 3, 4, 5, 7, 8, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

13:50

before Podrezkovo everywhere, except: NATI, Levoberejye (Levoberejnaya), Novopodrezkovo, next everywhere, except: Firsanovskaya (Firsanovka), Malino, Alabushevo, Berezki-Dachnyye, Frolovskoye, Streglovo, Lazurnaya

only 3, 4, 5, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

13:54

except: Ostankino, Levoberejye (Levoberejnaya), Podrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka)

only 7, 8 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

13:58

except: NATI, Novopodrezkovo

only 1 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

13:58

except: NATI, Novopodrezkovo

daily except 1, 7, 8 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

14:01

except: NATI, Novopodrezkovo

only 8 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

14:01

except: NATI, Novopodrezkovo

only 7 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

14:07

Ostankino, Mossel`mash, Khimki, Skhodnya, Kryukovo

only 3, 4, 5, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Podsolnechnaya

14:27

except: NATI, Alabushevo, Berezki-Dachnyye

daily except 1 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

14:27

except: NATI

only 1 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

14:50

Petrovsko-Razumovskoye, Kryukovo

weekends except 1 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

14:55

Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Levoberejye (Levoberejnaya), Khimki, Kryukovo, Povarovo-1, Podsolnechnaya, Klin, Reshetnikovo, Zavidovo, Redkino, Kuz`minka, Chupriyanovka, Tver`

daily except 1 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

15:08

except: NATI, Malino

daily except 1 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

15:16

except: NATI, Podrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka), Malino

only 1 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Podsolnechnaya

15:27

except: Rijskaya, Malino, Radishchevo, Berezki-Dachnyye

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

15:38

except: Rijskaya, Novopodrezkovo, Malino, Alabushevo, Berezki-Dachnyye, Senej, Frolovskoye

only 3, 4, 5, 7, 8, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

15:56

except: Ostankino, NATI, Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka), Malino

only 3, 4, 5, 7, 8, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

16:04

except: Ostankino, NATI, Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka)

daily except 3, 4, 5, 7, 8, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

16:15

except: Rijskaya, Novopodrezkovo, Malino, Alabushevo, Berezki-Dachnyye, Senej, Frolovskoye

daily except 3, 4, 5, 7, 8, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

16:30

Rijskaya, Petrovsko-Razumovskoye, Mossel`mash, Khovrino, Khimki, Novopodrezkovo, Skhodnya, Kryukovo, next before Redkino everywhere, except: Radishchevo, Golovkovo, Streglovo, Yamuga, next Tver`

daily except 3, 4, 5, 7, 8, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

16:42

except: NATI, Malino

workdays except 3, 4, 5, 10, 11 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

16:42

except: NATI, Malino

only 11 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

16:43

Rijskaya, Petrovsko-Razumovskoye, Mossel`mash, Khovrino, Khimki, Novopodrezkovo, Skhodnya, Kryukovo, next before Redkino everywhere, except: Radishchevo, Golovkovo, Streglovo, Yamuga, next Tver`

only 3, 4, 5, 10 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

16:45

Rijskaya, Petrovsko-Razumovskoye, Mossel`mash, Khovrino, Khimki, Novopodrezkovo, Skhodnya, Kryukovo, next before Redkino everywhere, except: Radishchevo, Golovkovo, Streglovo, Yamuga, next Tver`

only 7, 8 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Podsolnechnaya

17:00

except: NATI, Levoberejye (Levoberejnaya), Firsanovskaya (Firsanovka), Alabushevo, Berezki-Dachnyye

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

17:10

Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Levoberejye (Levoberejnaya), Khimki, Novopodrezkovo, Skhodnya, Firsanovskaya (Firsanovka), Kryukovo, Alabushevo, Povarovo-1, Berezki-Dachnyye, Podsolnechnaya, Klin, Reshetnikovo, Zavidovo, Redkino, Mejevo, Kuz`minka, Chupriyanovka, Tver`

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

17:20

Ostankino, Petrovsko-Razumovskoye, Mossel`mash, Khovrino, Khimki, Planernaya, Podrezkovo, next everywhere, except: Firsanovskaya (Firsanovka), Malino, Alabushevo, Povarovo-1, Berezki-Dachnyye, Senej, Frolovskoye

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

17:31

Rijskaya, Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, next everywhere, except: Planernaya, Podrezkovo, Malino, Radishchevo, Golovkovo, Pokrovka, Streglovo

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

17:39

except: Rijskaya, NATI, Levoberejye (Levoberejnaya), Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka), Malino

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

17:45

Rijskaya, Ostankino, Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Levoberejye (Levoberejnaya), Khimki, Novopodrezkovo, Skhodnya, Kryukovo, Podsolnechnaya, Klin, Tver`

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

17:52

except: Rijskaya, Ostankino, Levoberejye (Levoberejnaya), Novopodrezkovo, Malino

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

18:10

Petrovsko-Razumovskoye, Kryukovo, Podsolnechnaya, Klin, Tver`

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

18:15

Ostankino, Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Khimki, Skhodnya, Kryukovo, Povarovka, Podsolnechnaya, Senej, Klin, Reshetnikovo, Zavidovo, Redkino, Chupriyanovka, Tver`

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

18:21

before Skhodnya everywhere, except: NATI, Planernaya, next Kryukovo, Povarovo-1, next everywhere, except: Senej, Golovkovo

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

18:21

Petrovsko-Razumovskoye, Kryukovo, Podsolnechnaya, Klin, Tver`

weekends

Moscow (Leningradsky vokzal) - Podsolnechnaya

18:33

except: NATI, Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka), Malino, Berezki-Dachnyye

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

18:44

Petrovsko-Razumovskoye, Kryukovo

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

18:49

except: Ostankino, NATI, Podrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka), Malino

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

18:55

except: Rijskaya, NATI, Levoberejye (Levoberejnaya), Malino

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

19:07

Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Levoberejye (Levoberejnaya), Khimki, Novopodrezkovo, Skhodnya, Kryukovo

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

19:12

except: NATI, Alabushevo, Berezki-Dachnyye, Senej, Pokrovka, Streglovo

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

19:23

before Kryukovo everywhere, except: NATI, Planernaya, Podrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka), Malino, next everywhere, except: Radishchevo, Golovkovo, Frolovskoye, Yamuga, Mejevo, Lazurnaya

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

19:34

Rijskaya, Petrovsko-Razumovskoye, Mossel`mash, Khovrino, Khimki, Planernaya, Skhodnya, Kryukovo

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

19:42

except: Rijskaya, NATI, Planernaya, Malino, Senej, Streglovo

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

19:51

Kryukovo, Podsolnechnaya, Klin, Tver`

except saturdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

20:00

Petrovsko-Razumovskoye, Khovrino, Khimki, Novopodrezkovo, Skhodnya, next everywhere

workdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

20:06

before Povarovka everywhere, except: NATI, Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka), Malino, Radishchevo, next everywhere, except: Berezki-Dachnyye, Senej, Golovkovo, Yamuga, Chernichnaya, Moskovskoye More, Lazurnaya

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

20:24

except: NATI, Radishchevo, Berezki-Dachnyye, Frolovskoye

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

20:35

Petrovsko-Razumovskoye, Kryukovo, Podsolnechnaya, Klin, Konakovo GRYeS

except saturdays

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

20:52

except: Rijskaya, NATI, Mossel`mash, Levoberejye (Levoberejnaya), Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka)

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

20:58

before Podsolnechnaya everywhere, except: NATI, Planernaya, Podrezkovo, Malino, Alabushevo, next Klin, next everywhere, except: Yamuga, Mejevo, Lazurnaya

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

21:33

Ostankino, Petrovsko-Razumovskoye, Mossel`mash, Khovrino, next everywhere, except: Planernaya, Podrezkovo, Malino, Radishchevo, Senej, Streglovo

only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

21:33

except: Ostankino, NATI, Mossel`mash, Levoberejye (Levoberejnaya), Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka)

workdays except 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

21:39

except: Ostankino, NATI, Mossel`mash, Levoberejye (Levoberejnaya), Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka)

only 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Konakovo GRYeS

21:39

Ostankino, Petrovsko-Razumovskoye, Mossel`mash, Khovrino, next everywhere, except: Planernaya, Podrezkovo, Malino, Radishchevo, Senej, Streglovo

daily except 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

22:04

except: Ostankino, NATI, Mossel`mash, Levoberejye (Levoberejnaya), Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka)

only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

22:04

except: Ostankino, NATI, Mossel`mash, Levoberejye (Levoberejnaya), Novopodrezkovo, Firsanovskaya (Firsanovka)

daily except 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

22:25

before Podsolnechnaya everywhere, except: Rijskaya, NATI, Planernaya, Podrezkovo, Malino, next Pokrovka, Streglovo, Klin, Reshetnikovo, Zavidovo, Redkino, Chupriyanovka, Tver`

only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Tver`

22:25

before Podsolnechnaya everywhere, except: Rijskaya, NATI, Planernaya, Podrezkovo, Malino, next Pokrovka, Streglovo, Klin, Reshetnikovo, Zavidovo, Redkino, Chupriyanovka, Tver`

daily except 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyun

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

22:34

except: Ostankino, NATI, Mossel`mash, Firsanovskaya (Firsanovka)

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Klin

23:04

Rijskaya, Ostankino, Petrovsko-Razumovskoye, Mossel`mash, Khovrino, Khimki, Skhodnya, Kryukovo, next everywhere, except: Radishchevo

daily

Moscow (Leningradsky vokzal) - Kryukovo

23:32

except: NATI

daily