Suburban routes from Kievsky vokzal (Kaluga)

commuter traindeparture timescheduled stopweekdays

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

00:01

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

00:36

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

04:38

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

05:25

Matveevskaya, Ochakovo, Solnechnaya, Peredelkino, Pobeda, Aprelevka, Selyatino, Bekasovo-1, next everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

05:48

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

06:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Lesnoy Gorodok

06:05

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

06:15

except: Moskva-Sortirovochnaya, Skolkovo, Michurinets

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Maloyaroslavets

06:35

except: Michurinets, Krekshino, Dachnaya, Rassudovo, Ojigovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Lesnoy Gorodok

06:42

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya, Michurinets

workdays

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

06:47

except: Moskva-Sortirovochnaya, Skolkovo, Tolstopal`tsevo, Pobeda, Alabino, Ojigovo, Zosimova Pustyn`

only 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 iyul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 avg

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

06:48

except: Moskva-Sortirovochnaya, Skolkovo, Tolstopal`tsevo, Pobeda, Alabino, Ojigovo, Zosimova Pustyn`

daily except 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 iyun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 iyul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 avg

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

07:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Novoperedelkino

07:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

07:12

Nara, Balabanovo, Obninskoye, Maloyaroslavets, Kaluga-1

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

07:17

except: Skolkovo, Pobeda

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

07:24

except: Moskva-Sortirovochnaya, Michurinets

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

07:30

except: Moskva-Sortirovochnaya

workdays

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Ayeroport (staraya platf.)

07:35

everywhere

workdays

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Lesnoy Gorodok

07:35

everywhere

weekends

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

07:47

except: Moskva-Sortirovochnaya, Michurinets

weekends

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

07:52

except: Skolkovo, Michurinets

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

08:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

08:07

except: Skolkovo, Michurinets, Tolstopal`tsevo, Krekshino, Pobeda

workdays

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Maloyaroslavets

08:07

except: Michurinets, Dachnaya, Ojigovo

weekends

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Novoperedelkino

08:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kresty

08:13

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

08:19

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

08:40

except: Michurinets

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

08:46

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Solnechnaya

08:53

except: Skolkovo

workdays

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

09:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

09:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Michurinets, Kokoshkino, Dachnaya, Alabino, Rassudovo, Ojigovo

only 9, 10, 11, 16, 17 iyun

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

09:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Michurinets, Kokoshkino, Dachnaya, Alabino, Rassudovo, Ojigovo

only 2, 3, 4, 5, 6 iyun

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

09:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Michurinets, Kokoshkino, Dachnaya, Alabino, Rassudovo, Ojigovo

daily except 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17 iyun

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Novoperedelkino

09:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

09:12

except: Krekshino, Pobeda

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

09:19

except: Moskva-Sortirovochnaya, Michurinets, Tolstopal`tsevo

only 9, 10, 11, 16, 17 iyun

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

09:19

except: Moskva-Sortirovochnaya, Michurinets, Tolstopal`tsevo

daily except 9, 10, 11, 16, 17 iyun

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

09:37

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya, Skolkovo, Pobeda

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Lesnoy Gorodok

09:42

except: Ochakovo, Michurinets, Vnukovo

workdays

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

09:55

Matveevskaya, Solnechnaya, Vnukovo, next everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

10:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

10:05

except: Pobeda

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Novoperedelkino

10:11

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

10:23

except: Matveevskaya, Skolkovo, Michurinets, Tolstopal`tsevo, Krekshino, Dachnaya, Ojigovo

only 9, 10, 11, 16, 17 iyun

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

10:23

except: Matveevskaya, Skolkovo, Michurinets, Tolstopal`tsevo, Krekshino, Dachnaya, Ojigovo

daily except 9, 10, 11, 16, 17 iyun

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Lesnoy Gorodok

10:35

except: Moskva-Sortirovochnaya, Michurinets, Vnukovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

10:40

except: Skolkovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kresty

10:46

everywhere

weekends

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

11:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Solnechnaya

11:08

everywhere

workdays

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

11:08

everywhere

weekends

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Solnechnaya

11:35

everywhere

workdays

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

11:35

everywhere

weekends

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Maloyaroslavets

11:54

except: Moskva-Sortirovochnaya, Skolkovo, Michurinets, Krekshino

weekends

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

12:17

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Lesnoy Gorodok

12:34

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

12:51

except: Michurinets

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

12:51

Aprelevka, Nara, Balabanovo, Obninskoye, Maloyaroslavets, Sukhodrev, Azarovo, Kaluga-1

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

13:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

13:07

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

13:26

except: Moskva-Sortirovochnaya, Skolkovo, Michurinets

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Lesnoy Gorodok

13:37

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

14:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

14:05

Matveevskaya, Ochakovo, Solnechnaya, Vnukovo, Kokoshkino, next everywhere, except: Krekshino, Dachnaya, Alabino, Ojigovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Novoperedelkino

14:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

14:10

except: Michurinets, Vnukovo, Pobeda

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

14:27

except: Moskva-Sortirovochnaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

14:40

except: Moskva-Sortirovochnaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Solnechnaya

14:52

except: Skolkovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

15:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Maloyaroslavets

15:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Michurinets, Krekshino, Dachnaya, Alabino, Rassudovo, Ojigovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Novoperedelkino

15:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kresty

15:15

except: Bekasovo-1

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

15:30

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

15:40

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

16:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

16:05

except: Pobeda

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Novoperedelkino

16:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

16:21

Matveevskaya, Solnechnaya, Vnukovo, Pobeda, next everywhere, except: Dachnaya, Alabino, Ojigovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Lesnoy Gorodok

16:28

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

16:45

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

17:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Maloyaroslavets

17:05

except: Michurinets, Dachnaya, Ojigovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Novoperedelkino

17:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Ayeroport (staraya platf.)

17:11

everywhere

workdays

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Lesnoy Gorodok

17:11

everywhere

weekends

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

17:30

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

17:35

except: Moskva-Sortirovochnaya, Michurinets

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Maloyaroslavets

17:43

except: Michurinets, Dachnaya, Alabino, Ojigovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Bekasovo-sortirovochnoye

17:48

except: Bekasovo-1

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

18:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

18:05

except: Moskva-Sortirovochnaya, Skolkovo, Tolstopal`tsevo, Pobeda

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Novoperedelkino

18:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

18:12

Nara, Balabanovo, Obninskoye, Maloyaroslavets, Kaluga-1

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

18:14

except: Michurinets, Kokoshkino, Pobeda, Dachnaya, Ojigovo, Zosimova Pustyn`

workdays

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

18:24

except: Moskva-Sortirovochnaya, Skolkovo, Peredelkino, Michurinets, Dachnaya, Alabino, Ojigovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

18:31

except: Vnukovo, Tolstopal`tsevo, Pobeda

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

18:38

except: Moskva-Sortirovochnaya, Michurinets, Lesnoy Gorodok, Krekshino

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Ayeroport (staraya platf.)

18:44

except: Moskva-Sortirovochnaya

workdays

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Lesnoy Gorodok

18:44

except: Moskva-Sortirovochnaya

weekends

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

18:49

except: Skolkovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

19:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

19:07

Peredelkino, Aprelevka, Selyatino, Nara

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Novoperedelkino

19:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

19:12

Balabanovo, Obninskoye, Maloyaroslavets, Kaluga-1

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

19:17

except: Michurinets, Dachnaya, Ojigovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

19:30

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

19:30

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

19:38

except: Moskva-Sortirovochnaya, Michurinets

only 9, 10, 11, 16, 17 iyun

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

19:38

except: Moskva-Sortirovochnaya, Michurinets

daily except 9, 10, 11, 16, 17 iyun

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

19:47

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

20:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Maloyaroslavets

20:05

except: Matveevskaya, Michurinets, Dachnaya, Alabino, Ojigovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Novoperedelkino

20:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Bekasovo-sortirovochnoye

20:12

except: Skolkovo, Pobeda, Bekasovo-1

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

20:18

except: Tolstopal`tsevo, Krekshino

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

20:36

Peredelkino, Aprelevka, Selyatino, Nara

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

20:47

except: Moskva-Sortirovochnaya, Pobeda, Rassudovo, Zosimova Pustyn`

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Solnechnaya

20:52

except: Skolkovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

21:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-1

21:06

Solnechnaya, Vnukovo, Lesnoy Gorodok, Pobeda, next everywhere, except: Dachnaya, Alabino, Ojigovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Novoperedelkino

21:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

21:11

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

21:37

except: Michurinets

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

21:48

except: Moskva-Sortirovochnaya, Pobeda

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

22:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Kaluga-2

22:07

Matveevskaya, Solnechnaya, Peredelkino, Vnukovo, Lesnoy Gorodok, Kokoshkino, Pobeda, Aprelevka, Selyatino, Bekasovo-1, next before Sukhodrev everywhere, next Tikhonova Pustyn`, Kaluga-2

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Novoperedelkino

22:07

except: Moskva-Sortirovochnaya, Matveevskaya

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

22:22

everywhere

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Aprelevka

22:35

except: Michurinets, Pobeda

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - ayeroport Vnukovo

23:00

no stop

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Nara

23:14

except: Pobeda, Dachnaya, Ojigovo

daily

Moscow (Kiyevsky vokzal) - Maloyaroslavets

23:52

except: Michurinets, Dachnaya, Alabino, Ojigovo

daily