Suburban routes from Kazansky vokzal (Ryazan', Cherusti)

commuter traindeparture timescheduled stopweekdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

00:05

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

00:55

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Kurovskaya

04:00

except: Frezer, Plyushchevo, Veshnyaki, Kosino

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

05:12

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Shatura

05:28

except: Frezer, Plyushchevo, Veshnyaki, Kosino, 95 km, Zapolitsy, Zaputnaya

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Bykovo

05:33

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

05:52

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

06:15

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

06:24

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

06:29

except: Frezer

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Bykovo

06:36

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

06:43

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Egoryevsk

06:48

except: Ukhtomskaya

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

06:57

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

07:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

07:02

everywhere

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

07:09

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

07:12

88 km, Golutvin, Lukhovitsy, Rybnoye, Ryazan`-1

only 3 iyun

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

07:12

88 km, Golutvin, Lukhovitsy, Rybnoye, Ryazan`-1

daily except 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 iyun, 1, 2, 3, 4 iyul

Moscow (Kazansky vokzal) - Shifernaya

07:16

everywhere

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - Bykovo

07:16

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

07:22

88 km, Golutvin, Lukhovitsy, Rybnoye, Ryazan`-1

only 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 iyun, 1, 2, 3, 4 iyul

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

07:22

88 km, Golutvin, Lukhovitsy, Rybnoye, Ryazan`-1

only 7 iyun

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

07:22

88 km, Golutvin, Lukhovitsy, Rybnoye, Ryazan`-1

only 4, 5, 6, 9, 10, 11 iyun

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

07:22

88 km, Golutvin, Lukhovitsy, Rybnoye, Ryazan`-1

only 2 iyun

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

07:22

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Vinogradovo

07:28

except: Plyushchevo, Veshnyaki

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

07:30

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Panki

07:33

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

07:38

Vykhino, Lyubertsy 1, next everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

07:38

except: Frezer

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

07:43

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Kurovskaya

07:48

except: Frezer

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

07:57

except: Raduga, 63 km, Trofimovo, Konev Bor, 113 km

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

07:57

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

08:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

08:05

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

08:10

before 90 km everywhere, except: Plyushchevo, Rodniki, 41 km, Donino, 49 km, Grigorovo, 55 km, next Avsyunino, Shatura, Krivandino, Cherusti

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

08:16

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Kurovskaya

08:22

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

08:30

Yelektrozavodskaya, Perovo, Vykhino, Lyubertsy 1, Bykovo, Otdykh, Fabrichnaya, Ramenskoye, 47 km, Bronnitsy, Beloozerskaya, Faustovo, Vinogradovo, Konobeevo, 88 km, next everywhere, except: Shifernaya, Tsemgigant, Konev Bor, 113 km, 179 km, Depo, 189 km

only 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 iyun, 1, 2, 3, 4 iyul

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

08:30

Yelektrozavodskaya, Perovo, Vykhino, Lyubertsy 1, Bykovo, Otdykh, Fabrichnaya, Ramenskoye, 47 km, Bronnitsy, Beloozerskaya, Faustovo, Vinogradovo, Konobeevo, 88 km, next everywhere, except: Shifernaya, Tsemgigant, Konev Bor, 113 km, 179 km, Depo, 189 km

only 4, 5, 6, 9, 10, 11 iyun

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

08:30

Yelektrozavodskaya, Perovo, Vykhino, Lyubertsy 1, Bykovo, Otdykh, Fabrichnaya, Ramenskoye, 47 km, Bronnitsy, Beloozerskaya, Faustovo, Vinogradovo, Konobeevo, 88 km, next everywhere, except: Shifernaya, Tsemgigant, Konev Bor, 113 km, 179 km, Depo, 189 km

only 2 iyun

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

08:30

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

08:30

Yelektrozavodskaya, Perovo, Vykhino, Lyubertsy 1, Bykovo, Otdykh, Fabrichnaya, Ramenskoye, 47 km, Bronnitsy, Beloozerskaya, Faustovo, Vinogradovo, Konobeevo, 88 km, next everywhere, except: Shifernaya, Tsemgigant, Konev Bor, 113 km, 179 km, Depo, 189 km

daily except 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 iyun, 1, 2, 3, 4 iyul

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

08:36

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Vinogradovo

08:42

everywhere

only 4, 5, 6, 9 iyun

Moscow (Kazansky vokzal) - Shifernaya

08:42

everywhere

daily except 4, 5, 6, 9 iyun

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

08:48

Vykhino, Lyubertsy 1, Ramenskoye, Bronnitsy, Beloozerskaya, Vinogradovo, Konobeevo, 88 km, Moskvoretskaya, Tsemgigant, Peski, Khoroshovo, Kolomna, Golutvin

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

08:48

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

08:55

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Kurovskaya

09:00

Vykhino, Lyubertsy 1, Gjel`, Kurovskaya

except vskkrome 13, 14 iyun

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

09:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

09:06

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

09:14

except: Frezer, Kratovo, 42 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Shatura

09:20

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

09:25

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

09:30

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Lyubertsy 1

09:30

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

09:35

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

09:41

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Kurovskaya

09:47

everywhere

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

09:53

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

10:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

10:00

except: Frezer, Plyushchevo

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

10:06

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

10:14

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

10:29

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

10:30

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

10:35

everywhere

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - Lyubertsy 1

10:35

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Vinogradovo

10:40

everywhere

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

10:40

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

10:50

everywhere

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

11:00

except: Frezer, Plyushchevo, Veshnyaki

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - Shatura

11:10

except: Sortirovochnaya, Frezer

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

11:18

everywhere

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

11:30

everywhere

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

11:45

Vykhino, Lyubertsy 1, Fabrichnaya, next everywhere, except: 47 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

11:52

everywhere

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

12:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

12:08

Vykhino, Lyubertsy 1, Lyubertsy 2, Korenevo, Ovrajki, Vyalki, Khripan`, 49 km, Gjel`, 73 km, Kurovskaya, 90 km, Avsyunino, Shaturtorf, Shatura, Krivandino, Voymejny, Cherusti

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

12:10

everywhere

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - Egoryevsk

12:20

everywhere

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

12:32

except: Frezer, Plyushchevo

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

12:34

88 km, Golutvin

only 2, 3 iyun

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

12:34

88 km, Golutvin, Lukhovitsy, Rybnoye, Ryazan`-1

daily except 2, 3 iyun

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

12:40

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

13:00

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

13:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

13:15

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 88 km

13:15

everywhere

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

13:24

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

13:30

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

13:55

Vykhino, Lyubertsy 1, Ramenskoye, Bronnitsy, Beloozerskaya, Vinogradovo, Konobeevo, 88 km, Moskvoretskaya, Tsemgigant, Peski, Khoroshovo, Kolomna, Golutvin

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

14:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

14:00

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Shatura

14:14

except: Sortirovochnaya, Frezer

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

14:19

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

14:36

Yelektrozavodskaya, Novaya, Perovo, Vykhino, Lyubertsy 1, next everywhere, except: Kraskovo, Udel`naya, Kratovo, 42 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

14:42

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Bykovo

14:50

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

15:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

15:00

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

15:08

except: Frezer, Plyushchevo

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

15:23

Perovo, Vykhino, Lyubertsy 1, Bykovo, Otdykh, Fabrichnaya, Ramenskoye, 47 km, Bronnitsy, Beloozerskaya, Faustovo, Vinogradovo, Konobeevo, 88 km, next everywhere, except: Shifernaya, Konev Bor, Khoroshovo, 113 km, 179 km, Depo, 189 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Vinogradovo

15:28

except: Frezer, Plyushchevo, Veshnyaki, Kratovo, 42 km

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

15:33

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

15:45

except: Frezer, Plyushchevo, Veshnyaki, Kratovo, 42 km, 113 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

15:51

except: Sortirovochnaya, Frezer, Plyushchevo, Kosino, Ukhtomskaya

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Shatura

15:51

Yelektrozavodskaya, Novaya, Perovo, Veshnyaki, next everywhere, except: Kosino, Ukhtomskaya, 95 km, Zapolitsy, Zaputnaya

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

16:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

16:00

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Shifernaya

16:10

except: Frezer, Plyushchevo, Veshnyaki, Kratovo, 42 km

weekends

Moscow (Kazansky vokzal) - Vinogradovo

16:10

except: Frezer, Plyushchevo, Veshnyaki, Kratovo, 42 km

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

16:20

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

16:30

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

16:30

except: Frezer, Plyushchevo, Kratovo, 42 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

16:36

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

16:44

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

16:50

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

16:58

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

17:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

17:05

except: Sortirovochnaya, Plyushchevo, Veshnyaki, Trofimovo, 113 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Shatura

17:11

except: Plyushchevo, Kosino, Ukhtomskaya

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

17:17

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-2

17:23

Golutvin, Lukhovitsy, Ryazan`-2

fridays

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-2

17:23

Golutvin, Lukhovitsy, Ryazan`-2

only 11 iyun

Moscow (Kazansky vokzal) - Vinogradovo

17:23

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

17:30

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

17:31

before Lyubertsy 1 everywhere, except: Plyushchevo, Veshnyaki, next Ramenskoye, Zagornovo, next everywhere, except: Raduga, 63 km, Konev Bor, 113 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

17:36

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

17:42

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

17:48

except: Frezer

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

17:54

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Faustovo

18:00

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

18:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

18:07

except: Frezer

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Kurovskaya

18:15

Vykhino, Lyubertsy 1, Gjel`, Kurovskaya

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

18:20

88 km, Golutvin, Lukhovitsy, Rybnoye, Ryazan`-1

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Vinogradovo

18:20

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

18:25

except: Plyushchevo, Veshnyaki, 41 km, Donino, 52 km, 55 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

18:30

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

18:30

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

18:35

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

18:40

Vykhino, Lyubertsy 1, Ramenskoye, Bronnitsy, Beloozerskaya, Vinogradovo, Konobeevo, 88 km, Moskvoretskaya, Tsemgigant, Kolomna, Golutvin

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

18:45

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Shatura

18:51

except: Sortirovochnaya, Frezer, Kosino

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

18:57

except: Plyushchevo, Veshnyaki

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

19:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Egoryevsk

19:03

except: Sortirovochnaya, Frezer, Plyushchevo

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ryazan`-1

19:09

Vykhino, Lyubertsy 1, Ramenskoye, Bronnitsy, Beloozerskaya, Faustovo, Vinogradovo, next everywhere, except: Trofimovo, Konev Bor, Khoroshovo, 113 km, 179 km, Depo, 189 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Shifernaya

19:14

except: Frezer, Plyushchevo, Veshnyaki, Panki, Kratovo, 42 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Kurovskaya

19:20

except: Sortirovochnaya, Frezer, Plyushchevo, Kosino

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

19:25

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

19:30

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

19:33

everywhere

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

19:41

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

19:50

before Vyalki everywhere, except: Frezer, Plyushchevo, Ukhtomskaya, next 49 km, Grigorovo, Gjel`, Kuzyayevo, 73 km, Kurovskaya, next everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

20:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - Shifernaya

20:00

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

20:14

Yelektrozavodskaya, Sortirovochnaya, Novaya, Perovo, Vykhino, Ukhtomskaya, Lyubertsy 1, Ramenskoye, next everywhere, except: 47 km, 113 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

20:19

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

20:25

except: Plyushchevo, Veshnyaki, Kosino, Ukhtomskaya

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

20:33

Yelektrozavodskaya, Novaya, Perovo, Plyushchevo, next everywhere, except: Kosino, Panki, Kraskovo, Udel`naya, Kratovo, 42 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

20:38

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Kurovskaya

20:47

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

21:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

21:04

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

21:20

Yelektrozavodskaya, Novaya, Perovo, Vykhino, Lyubertsy 1, Panki, Tomilino, Malakhovka, Bykovo, Otdykh, Fabrichnaya, next everywhere, except: Ramenskoye, Trofimovo, Konev Bor, 113 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Kurovskaya

21:25

before Rodniki everywhere, next Gjel`, next everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

21:30

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

21:45

Yelektrozavodskaya, Novaya, Perovo, Plyushchevo, next everywhere, except: Panki, Kraskovo, Udel`naya, Kratovo, 42 km, 113 km

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

21:50

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

22:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

22:00

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

22:15

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Cherusti

22:27

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Shifernaya

22:36

except: Frezer, Plyushchevo, Veshnyaki

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Kurovskaya

22:57

except: Sortirovochnaya, Frezer

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Ramenskoye

23:00

Vykhino, Kosino, Lyubertsy 1, Ramenskoye

workdays

Moscow (Kazansky vokzal) - 47 km

23:05

everywhere

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Kurovskaya

23:15

except: Sortirovochnaya, Frezer

Sundays

Moscow (Kazansky vokzal) - Golutvin

23:45

except: Frezer, Plyushchevo, Veshnyaki

daily

Moscow (Kazansky vokzal) - Shatura

23:53

everywhere

daily